top of page

PUMA

PUMA är en modern webbapplikation utvecklad för att möta ett behov vi hört många arbetsmarknadsenheter beskriva de senaste åren; nämligen en önskan om att kunna mäta och visa stegförflyttning för sina deltagare även under den tid de är aktiva i verksamheten, och inte bara i samband med avslut.

PUMa_from_right.jpg

funktioner

  • Hantera deltagarinformation 

  • Definiera kompetenser, förmågor och skalor

  • Utför mätningar av kompetenser och förmågor

  • Skapa egna kartläggnigsmallar

  • Koppla deltagare till din kartläggning

  • Inhämta svar automatiskt

  • Presentera dina svar visuellt

bottom of page