top of page

PUMA

PUMA är en modern webbapplikation utvecklad för att möta ett behov vi hört många verksamheter beskriva de senaste åren, en önskan om att kunna mäta och visa stegförflyttning för deltagare när de är aktiva i verksamheten, inte bara i samband med avslut.

PUMa_from_right.jpg

Funktioner

  • Hantera deltagarinformation

  • Definiera kompetenser, förmågor och skalor

  • Utför mätningar av kompetenser och förmågor

  • Skapa kartläggningar eller använd mallar

  • Koppla deltagare till din kartläggningar

  • Hämta in svar via webben eller mobil

  • Visa stegförflyttning i diagram och visualiseringar

  • Gör egna mätningar eller använd med 
    etablerade metoder som KUB eller BIP

BIP_Spider_edited.jpg
bottom of page