top of page

PRODUKTER

Nedan kan du läsa om våra applikationer. Alla våra lösningar utvecklas i nära samarbete med våra användare, vilket gör att  ni har en unik möjlighet att själva påverka utvecklingen av dem. Vi förenar våra kunskaper med era - ett koncept som vinner i längden.

PUMa_from_right.jpg

PUMA hanterar kartläggning av deltagare i en verksamhet samt mätning och visualisering av
förmågor individuellt eller i grupp. Mät och visa stegförflyttning snabbt och smidigt. Fungerar ut-märkt tillsammans med BIP.

PUMA

AMALIA

AMALIA är namnet på vårt verksam-hetssystem för dig som jobbar med personer utanför arbetslivet. Nytt, modernt och skapat för framtiden. 

AMALIA_Logo.png

KOM!

KOM! hanterar mottagning av nyan-lända, familjer/hushåll samt boen-den för dessa. Enkelt, smidigt och modernt samt samverkar med både PUMA & AMALIA

SOL!

SOL! är vår senaste applikation som fixar hela processen kring feriearbete, från ansökan till uppföljning efter säsongen. Modernt, smidigt och effektivt samt sparar oceaner av tid åt er.

SOL_Logga_png.png
bottom of page