top of page

GRUNDDATA

puma_logo_med_text.jpg

För att fungera optimalt behöver en del grundläggande information läggs in i systemet, och vissa inställningar göras. Ibland kan sådant kännas krångligt och svårt. Därför levereras PUMA med mallar och färdiga "inställningar" ni direkt kan använda för att få en snabb och bra start. Föredrar ni å andra sidan att skapa egna metoder och mal-lar fungerar det också bra. Då kan ni bygga en helt unik version av PUMA anpassad för era behov och er verksamhet.

Hantera grunddata

Grunddata_PUMA_21-03-12.png

Du lägger till, ändrar och tar bort grunddata enkelt. Eller så använder du data och mallar som redan finns i PUMA. Då kommer ni igång snabbt och säkert med termer och begrepp som är beprövade och vanligt förekommande.

Hantera mätskalor

Skalor_PUMA_21-03-15.png

Att skapa och redigera skalor fungerar enligt samma princip som ovan. Använd färdiga skalor som kommer med programmet eller skapa dina egna. Skalor används vid mätningar för att beskriva och visa stegförflyttning.

bottom of page