top of page

KOPPLA DELTAGARE

puma_logo_med_text.jpg

När du skapat din kartläggning med frågor av olika slag och till-hörande svarsalternativ är det dags att testa den och göra änd-ringar tills du är nöjd. När du känner dig klar ska du tala om vem eller vilka som ska besvara den. Det gör du genom att koppla en eller flera av dina deltagare till kartläggningen. Hur det går till visas kortfattat nedan.

Kartlaggning_owerview.png

Testa din kartläggning

Dina kartläggningar visas i en lista på skärmen.

Till höger om respektive kartläggning kan du välja att ändra och justera den, skriva ut och publicera den samt slutligen koppla deltagare till den. 

Kartlaggning_btn_test.png

Knappen "test" visar hur din kartläggning kommer se ut för dina respondenter och är mycket användbar medan du skapar dina frågor. Se två exempel nedan. 

PUMA_Test_fraga_alt.png
PUMA_Test_fraga_janej.png
PUMA_koppla_deltagare_krtl.png

Koppla deltagare

PUMA_koppla_deltagare_krtl3.png

Du väljer deltagare i listan, och klickar på "lägg till"-knappen för att koppla dem till kartläggningen. Dina valda deltagare visas då i nedre delen av fönstret med de kontaktvägar de har (mobil / e-post).

 

Välj hur de ska ta emot kartläggningen och klicka därefter "Skicka" för att sända ut en länk till kartläggningen.

bottom of page